โรงแรมอัญชันลากูน่า ขอนแก่น

  • 966 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น 40000
  • 064 246 5644
  • anchanlaguna@hotmail.com